This BrandYourself profile is automatically optimized to show up high in Google

Jonas Jireteg

Företagscoach, Affärsutvecklare, Styrelsekonsult, Management Consulting

Välkommen till Jonas Jireteg, Erfaren entreprenör, företagscoach och affärsutvecklare

Jonas Jireteg's Bio:

Erfaren entreprenör, företagscoach, styrelsekonsult, investerare och rådgivare till ägarledda företag inom allt som rör att framgångsrikt bygga en växande verksamhet med lönsamhet. Arbetar som rådgivare, styrelseordförande/ledamot, coach och mentor för att utveckla dig och ditt företag. Jonas Jireteg är Medlem i Styrelseakademien och Diplomerad ledarskapscoach. 

Jonas Jireteg's Experience:

 • Styrelseledamot at SmartShake

  Ledamot av bolagets styrelse, invald i samband med ägarspridning.

 • Affärsrådgivare, affärsutvecklare at SmartShake

  Stöttat bolagets ledning med rådgivning och mentorskap inom affärsutveckling, bolagsstruktur och ägande samt ekonomistyrning. Sedan 2014 ledamot i bolagets styrelse.

 • CFO, Rådgivare at Zoomability AB

  Ansvarig för bolagets ekonomistyrning, bollplank och rådgivare till VD inom bolagets utveckling. Ansvarar för all bolagsformalia, kontakt med ägare och intressenter. Adjungerad till styrelsen med ansvar för ekonomirapportering och bolagsformalia. Zoomability utvecklar det eldrivna enmansfordonet Zoom som skapar rörelsefrihet och körglädje f?ör alla överallt. www.zoomability.com, www.zoomcamp.com

 • Styrelseordförande at Adrecord AB

  Ansvarig för Styrelsens arbete, bolagets strategi och löpande mentorskap för bolagets ledning. Ansvarig för finansieringsfrågor samt ekonomi och verksamhetsutveckling inom organisation och interna system. Bolaget levererar tjänster för Annonsering på Internet via eget Affilatenätverk. www.adrecord.com

 • Styrelseordförande, Ledamot at Bright Sky Gruppen / Key Solutions

  Ansvarig för Styrelsens arbete, bolagets strategi och löpande mentorskap för bolagets ledning. Ansvarig för ledning av bolagets investeringsbeslut inom riskkapital. Ansvarig för Uppbyggnad av koncernstruktur bolagsstruktur. Styrelseuppdraget omfattar koncernens moderbolag som ordförande samt som ledamot i koncernens säljbolag. Bolagen leverererar högkvalitativa försäljningstjänster till Svenska företag på B2C och B2B marknaden och blev nyligen vald till Sveriges andra bästa arbetsplats. www.keysolutions.se

 • Grundare, ägare, Investeringsansvarig at Capido AB

  Ansvarig för Investeringsverksamhet i värdepapper och onoterade ägarledda bolag. Eget ägt bolag tillsammans med en grupp minoritetsägare.

 • Styrelseordförande at LSS Omsorgen Gruppen

  Ansvarig för Styrelsens arbete, bolagets strategi och löpande mentorskap för bolagets ledning. Ansvarig för uppbyggnad av koncernstruktur och verksamhetens organisation. Styrelseuppdraget omfattar koncernens alla bolag. Bolagen tillhandahåller Boende och Dagligverksamhet enligt LSS i Västerås, Göteborg och Köping samt Psykologmottagning i Göteborg kombinerat med eget fastighetsbolag. www.lssomsorgen.se

 • Styrelseordförande at SLI Education AB

  Ansvarig för Styrelsens arbete, bolagets strategi och löpande mentorskap för bolagets ledning. Bollplank till bolagets arbete i utvecklingen av den egna Internetbaserade tjänsten FLOD och dess drift. Ansvarat för arbetet mot en privatisering av verksamheten och skött försäljingsprocessen under 2012. Fortsatt som styrelseordf?rande under nya ägare från 2013. SLI Education levererar digitala pedagogiska lärmedel via Internet till utbildningsanordnare i Sverige. www.slieducation.se

 • Grundare, Ägare, Rådgivare at Dragonheart Redovisning AB

  Bolaget avyttrades 2010. Startat verksamheten och byggt upp den från 1 anställd till en av Västerås största redovisningsbyråer med 9 anställda. Ansvarat för verksamhetsuppbyggnaden, affärsmodell, marknad, försäljning samt uppbyggnad av interna system och IT.

 • Grundare, Ägare, Vd at Shop-in-a-box sweden AB

  Bolaget avyttrades till Quicknet AB januari 2007. Grundat bolaget från idé till verklighet. Utvecklat bolagets abonnemangsbaserade Internettjänster inom digital marknadsföring från start till som flest 23 anställda. Ansvarat för finansiering och anskaffning av riskkapital. Initierat och skött hela processen av försäljningen av bolaget till Quicknet. VD i bolaget och ansvarig för bolagets styrelsearbete och kontakter med externa ägare.

 • Ägare, Affärsutvecklare at QUBIK

  Qubik utvecklar dig och ditt företag. Rådgivning och Affärsutveckling inriktat mot ägarledda bolag. Utifrån ett coachande synsätt och mångårig kompetens och erfarenhet från företagsbyggande hjälper jag verksamheter att lyckas med tillväxt och lönsamhet. Dragonheart blev 2014 till QUBIK, - nytt namn, ny logga och ännu mer fokus på att leverera suverän rådgivning och affärsutveckling för ägarledda företag. www.qubik.biz

Jonas Jireteg's Education:

 • Executive People

  Diplomerad Styrelseutbildning
  Concentration: Styrelsearbete
 • MG Management

  Diplomerad ledarskapscoach
  Concentration: Coachande Ledarskap
 • Mälardalens högskola

  Fristående kurser
  Concentration: Marknadsföring, Ekonomi
 • Carlforska Gymnasiet, Västerås

  Gymnasieekonom
  Concentration: 3-årig Ekonomisk gymnasieutbildning

Jonas Jireteg's Interests & Activities:

Affärsutveckling, Ägarledda företag, Företagande, Företagsrådgivning, Investeringar, Finansiering, Styrelsearbete, Styrelseordförande, Styrelseproffs
© 2024 BrandYourself - Manage your online reputation